Taxaties door KKM Makelaars

Taxeren is een essentieel onderdeel van het makelaarsvak. Dit moet onafhankelijk en deskundig gebeuren. Door onze kennis, ervaring en inzicht in de markt worden kwalitatief goede en betrouwbare taxatierapporten afgeleverd. Zowel voor woonhuizen als voor bedrijfsonroerend goed.

Het doel van een taxatie is het bepalen van de waarde van de onroerende zaak. Meestal ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de waarde voor een aan- of verkoopbeslissing of het verkrijgen van een financiering. Maar ook voor andere redenen zoals huur en verhuur, belastingaangifte, successierechten, onteigening, bezwaarschriften etc. worden door ons taxaties uitgevoerd.


ONZE WERKWIJZE 

  • bepalen van het doel van de taxatie 
  • ter plaatse opnemen en inspecteren van het object 
  • gegevens verzamelen (o.a. kadaster, bestemmingsplannen, milieuvoorschriften) 
  • waarde(n) bepalen aan de hand van de verzamelde informatie 
  • opmaken van het rapport 
  • nazorg
Volgt op de taxatie een aan- of verkoopopdracht, dan worden de taxatiekosten in mindering gebracht op de courtage!